Studiebesok

 

Gården

Anders är den som ansvarar för byggnader, maskiner och skogen. Ingegerd tar hand om djuren , ekonomin samt försäljningen.
Även en av sönerna, Anton, bor för tillfället hemma och hjälper till med den dagliga skötseln vid behov.                                                                                                

Djurstallar

Dikoavdelningen med plats för ca 40 dikor, kalvgömma i anslutning till ladugård.
Ungdjursavdelning med plats för kalvar från avvänjning till 10 månaders ålder.
Kvigavdelning med plats för 13 kvigor, ålder 10 månader upp till max 18 månader.
Tjuravdelning med plats för 18 tjurar från 10 månader till slaktvikt är uppnådd.