Foder


Vi bedriver ett ekologiskt jordbruk, utan tillsatser, och gödslar enbart med koskit. Vårt grovfoder produceras på gården och växtföljden består av fyraåriga vallar som sås in i spannmål.
All vall skördas som ensilage och packas i ”vita bollar”. Detta ger ett högvärdigt vallensilage som ger en utmärkt grund för djurens tillväxt och hälsa.
Det är de växande djuren som får det finaste fodret, samt dikorna när dom har kalvat.
Under den mörka årstiden får djuren tillskott av mineraler och saltsten.

Detta foder, samt fri tillgång till hägn utomhus året runt, varav på sommartid naturbeten som innehåller örter och lövsly, gör att det naturliga fettinnehållet ökar i köttet och förbättrar fettsyresammanstättningen i  köttet.