íngegerd

Historia

Vi, Ingegerd och Anders, är fjärde generationen på gården. Ingegerds morfars mor som hette Kajsa-Stina Ingelsdotter började på gården med sin man Abraham Olsson från Tensjö 1870.
Vi började på gården 1982 efter Ingegerds föräldrar Anny och Eine Östman.
Då var det mjölkproduktion som gällde och verksamheten byggdes ut succesivt, till det senaste kostallet som byggdes 1992.
Vid omläggningen i juni 2008 fanns det femtio mjölkkor och lika många ungdjur.
I grunden finns också ett skogsinnehav som vi nu kan ägna mer tid till.
Nu är det dikor som gäller och de första dräktiga limousinkorna inköptes våren 2008.
Vi har även köpt in en tjur av den Italienska köttrasen Chianina.
Från och med våren 2012 har vi bytt ras till Aberdeen Angus, för att kunna öka marmoreringen i köttet.