KÖTTINFORMATION TILL DEN VETGIRIGE

 

Köttets kvalitet påverkas av många faktorer.Men lite förenklat kan man säga att kvaliteten på alla djurslag avgörs av djuretsras, ålder och kön.

Givetvis påverkats kvaliteten av hur djuret föds upp, transporteras, slaktas , sorteras samt av hur köttet tillagas.

Våran egen kvalitetssortering  på köttkvalitet lyder så här

*Först på skala på våran gård är Kvigkött från köttras.

*Sedan ungtjurar som är ca 16 månader gamla.

Hängmörning är en mycket viktig process som har stor betydelse för köttkvaliteten.Slaktade kroppar hänger upp till 15 dygn och möras i rekomenderad temperatur.

Under tiden köttet hängmöras minskar det i vikt med ca. 17%, största delen av vikten som försvinner är vatten. Så om man  jämför med kött-priser i handeln bör man tänka på att man där även betalar för vatten.

Det hängmörade köttet får en helt annan karaktär och går inte att jämföra med ej hängmörat kött både när det gäller smak och konsistens.

-Bra kött skall lukta gott,aldrig skifta i grått.Det skall vara torrt och inte klibba.

-Bra nötkött skall vara klarrött, något marmorerat och med synlig fett.

-Fryst kött ska tinas mycket sakta i låg temperatur.

-Låt alltid köttet bli rumstempererat innan du steker det.

-Köttet skall stekas eller grillas med hög värme, på kort tid.

-Köttet skall alltid vila i fem till tio minuter innan det serveras.

-Dyraste och finaste nötköttet kommer från djurets bakkropp.Men de kraftiga framdelarna blir minst lika goda,om inte godare,bara om man tillagar köttet långsamt på rätt sätt.